(mezzotinta)

Berlin (2009)
Kladno I(2008)
Berlin (2009) Kladno I(2008)
Kladno III (2008)
Metro I (2017)
Kladno III (2008) Metro I (2017)
Metro II (2017)
Metro III (2017)
Metro II (2017) Metro III (2017)
Metro IV (2018)
Okno(2007)
Metro IV (2018) Okno(2007)
Prostor III (2006)
Veznice (2017)
Prostor III (2006) Veznice (2017)
Vodojem (2017)
Vodojem (2017)