(interiéry)

Chodba I (kresba tužkou, 2003)
Chodba II (kresba tužkou, 2003)
Chodba I (kresba tužkou, 2003) Chodba II (kresba tužkou, 2003)
Chodba III (kresba tužkou, 2006)
Půda (kresba uhlem, 2003)
Chodba III (kresba tužkou, 2006) Půda (kresba uhlem, 2003)
Schody I (kresba tužkou, 2003)
Schody II (kresba tužkou, 2003)
Schody I (kresba tužkou, 2003) Schody II (kresba tužkou, 2003)
Schody III (kresba tužkou, 2003)
Schody III (kresba tužkou, 2003)