(nádoby)

Baňka (kresba tužkou)
Miska (kresba tužkou)
Baňka (kresba tužkou) Miska (kresba tužkou)
Nádoba I (kresba tužkou)
Nádoba II (kresba tužkou)
Nádoba I (kresba tužkou) Nádoba II (kresba tužkou)
Nádoba III (kresba tužkou)
Nádoba III (kresba tužkou)